ONLINE ADMISSION - B.Sc. Agriculture - Academic
The last date for payment of Admission Fee on or before 16-05-2022 5.00PM .
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H102528 KIRUTHIGA V 23-07-2003 112 BC 73
2 H100503 SIVASHRI D R 09-07-2003 143 MBC/DNC 42
3 H104266 SUSHMITHA R 09-09-2003 147 BC 94
4 H107318 HAREEBHA T 12-08-2004 253 MBC/DNC 76
5 H110908 SARANYA RENGARAJAN R 17-04-2004 258 MBC/DNC 78
6 H107021 SARUMATHI K 13-11-2003 270 BC 169
7 H107158 KEERTHANA V 17-06-2003 284 BC 180
8 H103649 DEVADHARSHINI J 26-07-2004 320 BC 202
9 H107882 HARI PRASATH P 17-07-2004 342 MBC/DNC 101
10 H112358 DHANUSH S 27-11-2003 347 BC 215
11 H104126 SOBIYA R 08-04-2003 348 BC 216
12 H102743 GOWTHAM C S 10-11-2003 376 MBC/DNC 111
13 H103141 DHANUSH KUMAR J 26-10-2003 414 BC 247
14 H106517 MOHANAPRIYA K 24-09-2003 439 MBC/DNC 130
15 H102920 MOHANKUMAR B 18-11-2003 442 BC 261
16 H101772 YUVARAJ M 24-11-2003 452 SC 35
17 H111175 SARULATHA M 06-07-2003 454 MBC/DNC 136
18 H110297 NARMATHA M 08-03-2004 464 BC 272
19 H100642 SASIKUMAR T 20-05-2004 467 MBC/DNC 140
20 H104693 GNANASAMANDAN S 09-12-2003 493 MBC/DNC 145
21 H111540 MANIKANDAN M 17-11-2003 539 MBC/DNC 165
22 H104921 MIRUDULA S R 21-10-2003 581 BC 334
23 H111605 VAISHNAVI S 13-05-2002 584 BC 335
24 H103667 DHEVADHARSHINI A 01-06-2004 588 MBC/DNC 184
25 H105272 PON ARUNA DEVI R 20-02-2003 593 BC 339
26 H110783 VEERAJOTHIKA R 11-04-2004 594 MBC/DNC 186
27 H110510 PRAVEENA A 17-12-2003 596 BC 341
28 H103680 SUTHEKSHA C 28-12-2003 604 BC 345
29 H112562 KAVIYA S 17-10-2003 608 MBC/DNC 190
30 H105978 KEERTHANA P 31-08-2003 616 MBC/DNC 192
31 H104054 OLIMATHI K.P 31-01-2004 632 MBC/DNC 199
32 H111929 RITITHA S 30-01-2004 637 BC 361
33 H100889 SIVAPRIYA S 10-12-2004 640 MBC/DNC 201
34 H105125 MOHANAJYOTHI M 18-08-2004 671 BC 382
35 H103724 YOGANA P 05-07-2003 677 MBC/DNC 211
36 H103268 EZHILMATHI N 24-07-2003 679 MBC/DNC 213
37 H105497 DIWAKAR M 02-09-2003 682 MBC/DNC 214
38 H109986 NIVETHA I 08-04-2004 691 MBC/DNC 216
39 H104016 JAYASREE J 14-06-2004 696 MBC/DNC 218
40 H108695 LASHIGAA S 16-09-2003 709 MBC/DNC 222
41 H109881 RUBINI R 28-09-2003 716 BC 403
42 H106726 ARAVIND S 12-12-2003 725 MBC/DNC 230
43 H100501 KEERTHANA M 09-09-2003 726 BC 408
44 H101992 ARAVIND A 16-09-2003 736 MBC/DNC 234
45 H102225 ABINAYA M 13-06-2003 738 MBC/DNC 236
46 H100780 AISHWARYA C 31-10-2003 742 BC 415
47 H103422 HEMAPRIYA S 18-07-2004 745 BC 418
48 H111095 VASAN S 01-02-2004 752 MBC/DNC 240
49 H106039 ARCHANA M 09-12-2003 766 MBC/DNC 243
50 H102453 KEERTHANARAMAN B 14-09-2003 769 BC 429
51 H100913 SRIMATHI K 29-05-2004 774 MBC/DNC 245
52 H111957 SAKTHI UMA MAHESWARI P D 08-09-2003 781 BC 439
53 H104907 SUBIKSHA A 05-12-2003 786 MBC/DNC 247
54 H102833 MAHESWARI A 02-07-2004 791 BC 444
55 H102274 GOWSIKA P 22-06-2004 798 BC 448
56 H107371 HARINIPRIYA S 12-12-2003 803 BC 451
57 H104954 RITHIKA S 29-06-2004 805 BC 453
58 H109532 ANCY S P 26-01-2004 807 BC 455
59 H105388 KOVARTHINI V 21-02-2004 808 BC 456
60 H109899 ARUNEESHWAR S.B 22-02-2004 826 MBC/DNC 258
61 H111169 RAJARAJESWARI K 27-09-2003 831 MBC/DNC 261
62 H110804 JERUSHA KAREN A R 07-06-2003 833 BC 468
63 H104614 HARINI M 05-02-2004 837 MBC/DNC 263
64 H104881 RENUGADEVI S 29-09-2003 847 MBC/DNC 268
65 H105949 RAMYA R 11-12-2002 850 MBC/DNC 269
66 H106831 THARUNIKA K P 01-09-2003 857 BC 482
67 H105651 RAJESHWARI S 22-11-2003 866 BC 487
68 H103480 KAVIYA V 02-08-2004 878 MBC/DNC 276
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H105736 MANIBHARATHI G 21-01-2003 880 BC 491
2 H110125 NISHANTH R K 24-08-2004 894 BC 499
3 H109746 S V OVIYA 23-08-2003 908 BC 503
4 H106094 NIVETHA R 22-02-2004 914 BC 507
5 H103296 TIJUESHAA S. S. 25-08-2003 919 BC 510
6 H104460 THIRUMALINI V 22-06-2004 924 BC 515
7 H108438 MAHESWARAN S 24-09-2003 943 BC 529
8 H101698 GANESH BHOOPATHY B 02-06-2004 955 BC 534
9 H102803 SUJITHA B 19-12-2002 983 BC 547
10 H101132 SAMYUKTHA A 27-01-2004 1055 BC 583
11 H101542 ANUSHKA N 22-12-2003 1070 BC 587
12 H105694 ABIRAMI P 15-07-2004 1093 BC 595
13 H101650 SARANYA S 23-02-2004 1103 BC 599
14 H103908 HARSHAVARTHINI P 05-09-2003 1104 BC 600
15 H104347 SIVANI N 24-02-2004 1105 BC 601
16 H101271 HARSHA VEENA K 11-06-2004 1108 BC 604
17 H105703 ARCHANA A 14-08-2004 1109 BC 605
18 H100264 MIDHUNAMBIGAI S 05-03-2004 1117 BC 608
19 H107071 YOGA PRIYA S 05-06-2003 1146 BC 618
20 H104209 MAHESH BOOPATHI V 05-10-2003 1185 BC 636
21 H110278 SUBRAMANIAM K 17-02-2004 1205 BC 646
22 H102671 PREMKUMAR B 02-10-2003 1222 BC 657
23 H104591 YAZHINI A K 25-09-2003 1238 BC 665
24 H111629 SATHESHKUMAR S 10-12-2003 1241 BC 667
25 H111983 JAYASHRI S 15-05-2004 1247 BC 669
26 H107255 KOWSALYA P 01-01-2004 1266 BC 684
27 H101386 SARANYA M 04-12-2003 1282 BC 693
28 H101115 FREDRICKINGSLY D 21-10-2003 1298 BC 699
29 H105476 AMARNATH R 26-08-2002 1337 BC 715
30 H112736 RAMYA S 27-06-2004 1342 BC 716
31 H109247 SWETHA S 05-03-2004 1371 BC 728
32 H101007 BARKAVI S 19-10-2004 1391 BC 734
33 H105093 NIKITHA M 21-12-2003 1406 BC 742
34 H100936 DHANUSH M 01-09-2003 1421 BC 748
35 H112250 VARSHA R 01-02-2004 1423 BC 750
36 H108966 HARINI S 15-07-2004 1433 BC 756
37 H107419 RITHANYA ANJALI K 10-06-2003 1448 BC 764
38 H100916 ANTONIYA DHARSHINI A 03-05-2004 1461 BC 770
39 H104594 NIVETHITHA S 09-04-2004 1465 BC 774
40 H103057 NISHA T 21-12-2003 1472 BC 776
41 H110445 KEERTHIKA T 05-06-2004 1519 BC 793
42 H101642 SIVANANTHAM K 11-03-2003 1523 BC 797
43 H103676 ASMITHA J 17-06-2004 1526 BC 799
44 H108964 PAVITHRA S 27-11-2003 1540 BC 808
45 H110000 SRIKANTH BASKAR 18-06-2003 1549 BC 812
46 H105304 NETHRA V 13-03-2004 1566 BC 816
47 H106130 PRINCY S 28-06-2003 1595 BC 834
48 H104940 BENITA ISWARYA R 17-06-2004 1606 BC 838
49 H101898 BUVANA R 28-06-2004 1609 BC 841
50 H103897 GAYATHRI K 09-02-2004 1613 BC 843
51 H106819 ASWINI D 19-10-2003 1624 BC 847
52 H102642 GOWTHAM M 15-11-2003 1637 BC 852
53 H105063 CHRISTINA D 02-03-2004 1643 BC 855
54 H102142 VARSHINI C 08-11-2003 1726 BC 886
55 H107242 NIVETHA C 05-04-2004 1746 BC 898
56 H101648 ASWANI PRADEEP 30-03-2004 1766 BC 904
57 H105041 PADMAPRIYA R 04-06-2004 1768 BC 906
58 H103937 MONIKA M 06-06-2003 1772 BC 908
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H109411 FAIZUL FARZIYA I 06-07-2004 1982 BC(Muslim) 26
2 H108050 MOHAMED WASIMULLAH M 05-05-2004 2173 BC(Muslim) 30
3 H110030 RAHAMATHUNISHA S 06-02-2004 2432 BC(Muslim) 35
4 H110515 SYED SHANAVAZ N 07-01-2004 2654 BC(Muslim) 39
5 H104793 AKRAM R 21-03-2004 3003 BC(Muslim) 44
6 H109078 MOHAMED IRFAN I 20-05-2004 3400 BC(Muslim) 50
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H107575 BARATH M 11-06-2003 11123 # MBC/DNC 3912
2 H101788 SRISAKTHI N 12-12-2002 879 MBC/DNC 277
3 H103669 KAMALAVARSHINI K 19-09-2003 905 MBC/DNC 290
4 H109549 KANISHCA S 06-01-2004 917 MBC/DNC 294
5 H105343 TAMILMANI M 27-09-2004 946 MBC/DNC 302
6 H104473 KEERTHANA S 30-11-2003 971 MBC/DNC 310
7 H109748 GHEETASRI A R 29-11-2003 986 MBC/DNC 317
8 H106080 BALASUBRAMANIYAM K 22-10-2003 995 MBC/DNC 320
9 H109883 SIVA KIRUTHIKA R 06-01-2004 999 MBC/DNC 323
10 H101234 DEEPAK N 28-06-2004 1008 MBC/DNC 325
11 H102489 SUJITHRA M 08-10-2003 1038 MBC/DNC 335
12 H104708 HARISH G G 30-03-2004 1044 MBC/DNC 338
13 H108332 DHANUSH S K 15-11-2003 1054 MBC/DNC 342
14 H108270 PRIYADHARSHNI G 21-11-2003 1056 MBC/DNC 343
15 H107530 TAMIL SELVI R 19-11-2003 1059 MBC/DNC 346
16 H100864 MAITHREINI V R 19-07-2004 1074 MBC/DNC 354
17 H100579 VASEEKARAN D K 03-10-2004 1094 MBC/DNC 366
18 H102065 JAGATHRATCHAGAN T 25-12-2003 1100 MBC/DNC 368
19 H105676 KANIMOZHI K 17-09-2003 1120 MBC/DNC 374
20 H103604 ANUSUYA L 30-10-2003 1134 MBC/DNC 382
21 H109194 SRIVARDHINI P 11-06-2004 1173 MBC/DNC 394
22 H103882 PRAVEEN RAJ S 18-12-2003 1184 MBC/DNC 399
23 H110233 SARANYA K 03-04-2004 1187 MBC/DNC 400
24 H101726 SUKUMAR B 17-05-2004 1225 MBC/DNC 411
25 H105053 ABARNA S 07-10-2003 1255 MBC/DNC 422
26 H102030 SURIYA D 25-06-2003 1270 MBC/DNC 425
27 H104344 GAYATHIRI S 12-03-2004 1280 MBC/DNC 429
28 H100172 HARINI S V 02-08-2003 1301 MBC/DNC 437
29 H104915 SARANYA L 02-12-2003 1303 MBC/DNC 438
30 H104696 TAMILSELVI S 25-01-2004 1305 MBC/DNC 440
31 H104192 NARMADHA D 15-04-2003 1309 MBC/DNC 443
32 H105709 PAVITHRA E 29-05-2004 1314 MBC/DNC 445
33 H111006 DEVENDHIRAN S 03-06-2004 1318 MBC/DNC 448
34 H102835 KARTHIHA S 02-02-2004 1320 MBC/DNC 449
35 H112518 NITIN P 09-01-2004 1347 MBC/DNC 458
36 H106100 DHANUSH R 11-03-2004 1375 MBC/DNC 471
37 H107663 KEERTHIKA K 07-09-2004 1380 MBC/DNC 473
38 H108121 SAKTHIPRIYA K 04-10-2004 1385 MBC/DNC 476
39 H108560 DHANAPRIYA P 22-10-2003 1393 MBC/DNC 480
40 H108539 KIRUTHIKA S 22-08-2003 1408 MBC/DNC 483
41 H104528 ATCHAYA C 11-09-2003 1477 MBC/DNC 509
42 H100721 JAGANATHAN S 21-10-2004 1505 MBC/DNC 520
43 H101059 LAKSHMI T 20-12-2003 1528 MBC/DNC 524
44 H102572 VIGNESH G 29-10-2003 1543 MBC/DNC 529
# Allotted under different abled category.
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H111130 ARUNESHWARI S 26-04-2004 11491 # SC 3027
2 H102466 THEERTHANA V 11-09-2003 889 SC 82
3 H109348 SOWMMYA B P 21-09-2003 1144 SC 100
4 H109638 NAVEENKANTH S 25-05-2004 1162 SC 106
5 H111646 BALAJI R 02-08-2003 1191 SC 109
6 H101431 YASHWINI E 30-06-2004 1242 SC 113
7 H102723 SUJITHA T C 03-09-2004 1327 SC 119
8 H104048 VIJAY ARAVIND M 26-08-2003 1376 SC 125
9 H100596 ATCHAYA A 03-01-2004 1428 SC 134
10 H112329 AHATHIYAN K G 11-01-2003 1447 SC 137
11 H103626 TAMIZHAMUTHAN M 11-06-2004 1494 SC 143
12 H106409 SATHISH S 23-08-2003 1495 SC 144
13 H109927 PRAGATHISWARAN R 09-08-2003 1503 SC 147
14 H108982 KIRUTHIKA R 17-03-2004 1552 SC 153
15 H107897 DHAYANITHI S 16-09-2003 1554 SC 154
16 H109260 ABIRAMI T 04-03-2004 1611 SC 161
17 H103176 RESHMA G 04-05-2004 1618 SC 163
18 H106711 ELAMPOORANI R G 24-06-2004 1622 SC 165
19 H105568 PAVITHRA T 19-06-2004 1654 SC 169
20 H109140 SURIYAPRAKASH M 25-02-2004 1734 SC 175
21 H110698 JANARANJAN C 23-09-2004 1745 SC 177
22 H102878 KANITHA V 02-06-2003 1751 SC 178
23 H102220 ASHIKHA SHREE P 19-05-2004 1769 SC 180
24 H110568 JAJIKAVI G 31-07-2004 1797 SC 183
25 H101818 GOPIKA S 17-07-2003 1808 SC 184
26 H110066 RAGAVI R 03-03-2004 1819 SC 185
27 H102771 YOGESHWARI T 23-06-2004 1822 SC 186
28 H112087 KEERTHIKA S 24-04-2003 1879 SC 193
29 H102510 MADHUMITHU R 07-02-2004 1880 SC 194
30 H108911 ELAKKIYA M 08-04-2004 1889 SC 198
31 H108198 KEERTHANA A 09-06-2003 1908 SC 202
32 H104996 SUBASRI R 20-07-2003 1938 SC 207
33 H108409 THANUSHYA R 20-01-2004 2020 SC 214
# Allotted under different abled category.
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H107471 KAVINA S 15-07-2003 1224 SCA 9
2 H102889 INIYADHARSHINI G A 28-07-2004 1821 SCA 21
3 H104508 SRINITHI S 01-04-2003 2293 SCA 27
4 H107004 SUJEETHA S 25-02-2004 2327 SCA 28
5 H109455 SUDHARSHINI N 18-08-2003 2471 SCA 32
6 H103510 SUBASH V U 05-12-2003 3351 SCA 42
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H103044 ELAMATHI M 28-07-2004 2273 ST 11
Note:
If vacancy arises due to non payment of admission fee, the paid candidates will be moved according to the rank and category. Then the vacancy will be filled from the wait listed candidates in the categories based on their category rank.
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H109437 SRIVISHNU S 13-02-2004 947 Others 0 --
2 H106369 GAYATHRI P 15-04-2004 1392 Others 0 --
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H100221 AISHWARYA LAKSHMI A P 07-04-2004 1789 BC 917 --
2 H102518 SHARANYA G R 29-11-2004 1791 BC 918 --
3 H101303 SARVAJIT T 03-12-2003 1794 BC 920 --
4 H104483 AKALYA A K 21-01-2004 1796 BC 921 --
5 H110587 ABIHARINI S 23-03-2004 1798 BC 922 --
6 H104879 KANIMOZHI K V 20-02-2004 1801 BC 924 --
7 H105658 SIVAGURU K.S 25-09-2003 1807 BC 929 --
8 H102169 INFANTA MARGARET CHRISTALIN C. 25-12-2003 1816 BC 933 --
9 H106610 DEEPIKA B 13-11-2003 1827 BC 937 --
10 H106529 NIVASHINI G 09-01-2004 1829 BC 938 --
11 H112042 KEERTHANA E 06-10-2003 1830 BC 939 --
12 H101979 VIGNESHWARI V 11-02-2004 1833 BC 941 --
13 H106948 HARISHMA K 26-04-2004 1841 BC 945 --
14 H101587 RITHIKA S 27-06-2004 1849 BC 950 --
15 H101123 MOTHIKA S 27-08-2003 1855 BC 951 --
16 H106781 MAHINDRA RAJA N 06-06-2003 1859 BC 953 --
17 H106557 MARGRET SAROJA I 16-04-2003 1861 BC 954 --
18 H104982 KANISHKA J 22-06-2004 1891 BC 962 --
19 H112630 BALASUBRAMANI D 28-03-2004 1892 BC 963 --
20 H101846 JAYANTH R 31-10-2003 1903 BC 965 --
21 H104743 HARIBALAN R 28-07-2003 1904 BC 966 --
22 H101494 MOHANAPRIYA S 28-08-2003 1930 BC 979 --
23 H102452 ARUL KARTHIKA M. 08-12-2003 1932 BC 980 --
24 H104880 KALPANADEVI N M 19-02-2004 1939 BC 982 --
25 H103400 JANANI N 09-10-2003 1943 BC 985 --
26 H101548 DHARSHNI D 08-07-2003 1949 BC 990 --
27 H105852 SOWMYA S 25-02-2004 1950 BC 991 --
28 H104944 NARENDRAN S 04-09-2003 1952 BC 992 --
29 H105634 KIRUTHIGA R 07-10-2004 1961 BC 996 --
30 H108673 JANANI B 17-04-2003 1967 BC 999 --
31 H101005 DHARSHAN S 22-09-2004 1968 BC 1000 --
32 H112478 KOVENDHAN P 18-10-2003 1971 BC 1001 --
33 H101438 SANGEETHA A 09-09-2004 2003 BC 1011 --
34 H105962 PARASURAMAN D 03-05-2004 2006 BC 1013 --
35 H108105 GANGA SRI M 21-11-2003 2010 BC 1015 --
36 H108659 DHARSHAN JAI C 10-06-2004 2014 BC 1016 --
37 H109897 MIRUDHULA A 24-09-2003 2030 BC 1022 --
38 H109741 ABINAYA S 05-08-2003 2039 BC 1026 --
39 H109198 UDHAYANEETHI K 30-03-2004 2061 BC 1036 --
40 H104331 SURIYA PRAKASH S 24-05-2004 2065 BC 1038 --
41 H101490 VIMALI CATHARIN A 23-04-2004 2076 BC 1041 --
42 H112569 EZHILARASI M 04-01-2004 2078 BC 1042 --
43 H109389 SHANMATHI P 22-03-2004 2079 BC 1043 --
44 H110364 NEVETHA SRI R 29-08-2003 2080 BC 1044 --
45 H106356 VIJAY ARUNACHALAM S 20-02-2004 2083 BC 1045 --
46 H104768 SHASHYA T 09-05-2004 2086 BC 1047 --
47 H105557 KAVIN R 15-12-2004 2087 BC 1048 --
48 H108417 DEVATHARSHINI K R 26-10-2003 2092 BC 1051 --
49 H101282 DEENA A 10-03-2004 2094 BC 1053 --
50 H107556 PIVISHINI G T 19-10-2003 2100 BC 1054 --
51 H100131 JAYASRI M 07-06-2004 2110 BC 1056 --
52 H101707 DHIVYA V 15-03-2004 2111 BC 1057 --
53 H103235 BHARATHKUMAR A S 16-12-2003 2134 BC 1069 --
54 H101039 SURESHKUMAR M 01-06-2004 2148 BC 1074 --
55 H105423 SANTHIYA P 05-06-2004 2149 BC 1075 --
56 H100026 RAMSANTHANATHAN S 08-07-2004 2162 BC 1078 --
57 H106327 ANGELINE FRANCIS GLADIA F 19-05-2004 2164 BC 1079 --
58 H101519 DHANYA C D 06-08-2003 2168 BC 1080 --
59 H103239 ASHLY T 06-03-2004 2170 BC 1082 --
60 H107251 ABIRAMI S 12-07-2004 2175 BC 1085 --
61 H100023 JAPHIA PAULINE R 25-05-2004 2183 BC 1089 --
62 H103836 SANTHOSH KUMAR S 03-12-2003 2202 BC 1097 --
63 H102790 THARSHINI V 04-05-2004 2203 BC 1098 --
64 H110964 BALAJI P 01-05-2004 2211 BC 1103 --
65 H103496 ANANDHA CHEZHIYAN P 28-09-2003 2216 BC 1106 --
66 H101659 KAVIYA G 17-06-2004 2221 BC 1107 --
67 H108562 AKASH E 25-05-2004 2223 BC 1108 --
68 H108637 PRIYYATHARSINI CM 08-03-2004 2227 BC 1110 --
69 H101364 MANIKANDAN C 06-10-2003 2229 BC 1112 --
70 H111934 SNEHA R V 19-12-2003 2243 BC 1118 --
71 H101734 LAKSHMI PRIYA N 18-08-2003 2248 BC 1121 --
72 H100960 REXITHA CHARLES C U 05-02-2004 2253 BC 1122 --
73 H108085 DEVADHARSHINI M 17-08-2003 2258 BC 1125 --
74 H105913 VIGNESHWARI V 04-06-2003 2259 BC 1126 --
75 H100826 MAHALAKSHMI G 04-06-2004 2263 BC 1127 --
76 H102969 POUVITHRA S 06-04-2004 2268 BC 1130 --
77 H103435 JAINTH VISHNU KUMAR M 25-12-2003 2269 BC 1131 --
78 H100497 MOHAN BABU J. 27-05-2004 2277 BC 1135 --
79 H101879 NEHA SHREE R 19-04-2003 2278 BC 1136 --
80 H104294 VIDHYABHARATHI S 11-11-2003 2289 BC 1141 --
81 H111336 GURUPRIYA T 21-10-2004 2304 BC 1143 --
82 H105908 NARENDRA PRASATH R 24-11-2003 2315 BC 1149 --
83 H100117 KIRUTHIGAA C 05-10-2003 2325 BC 1151 --
84 H110841 DEEPIKA K 02-09-2003 2340 BC 1158 --
85 H110036 SIVA VINOTH R B 29-09-2003 2341 BC 1159 --
86 H112215 VAISHNAVI A 07-11-2003 2345 BC 1161 --
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H102419 SAKTHIVEL G 11-01-2004 1547 MBC/DNC 530 --
2 H104822 HARISHINI M 03-03-2004 1551 MBC/DNC 531 --
3 H104239 PRAGATHEESWARI M 10-11-2003 1558 MBC/DNC 534 --
4 H105144 NYLESH RAJ R 22-01-2004 1574 MBC/DNC 538 --
5 H112624 JANANI N M 12-03-2003 1577 MBC/DNC 539 --
6 H107630 PUNITHA S 15-03-2004 1585 MBC/DNC 540 --
7 H104389 PRIYANKA V 21-07-2003 1586 MBC/DNC 541 --
8 H102909 DHARNI M 11-06-2003 1598 MBC/DNC 544 --
9 H100366 INBANILA S 26-08-2003 1599 MBC/DNC 545 --
10 H104067 VASUTHA KULANDAGOUNDAN 26-03-2004 1601 MBC/DNC 546 --
11 H108203 DHANASEKAR S 11-11-2003 1602 MBC/DNC 547 --
12 H109038 SURYA U 28-03-2004 1627 MBC/DNC 553 --
13 H102309 SRIVENI K 18-07-2003 1629 MBC/DNC 554 --
14 H104804 KAVIYA V 01-11-2002 1635 MBC/DNC 557 --
15 H101630 MANORANJANI M 26-08-2003 1641 MBC/DNC 559 --
16 H102408 KAVIYA B 20-11-2003 1648 MBC/DNC 562 --
17 H106534 RESHMA A 02-10-2003 1652 MBC/DNC 563 --
18 H103240 SUVETHA P 15-07-2004 1662 MBC/DNC 566 --
19 H102038 LOGESH KARTHIK P 06-12-2003 1663 MBC/DNC 567 --
20 H104713 KEERTHI D 02-02-2004 1665 MBC/DNC 569 --
21 H104545 BHUVANESHWARI T 13-06-2004 1668 MBC/DNC 571 --
22 H104565 RAJESHWARI S 25-05-2004 1669 MBC/DNC 572 --
23 H109264 NANDHAKUMAR K 05-04-2004 1688 MBC/DNC 582 --
24 H101715 VIGNESH K 18-05-2003 1695 MBC/DNC 587 --
25 H106945 SNEGA T 13-09-2003 1696 MBC/DNC 588 --
26 H101084 MOHANA PRIYA V 12-01-2004 1697 MBC/DNC 589 --
27 H108687 ENIYA E 31-01-2004 1703 MBC/DNC 591 --
28 H102755 SOWMIYA K 15-05-2004 1707 MBC/DNC 593 --
29 H109368 LOSHINI S 26-02-2004 1720 MBC/DNC 598 --
30 H103750 ANBUSELVAM P R 03-01-2004 1722 MBC/DNC 599 --
31 H107733 SAKTHIVEL SENTHILKUMAR 23-08-2003 1725 MBC/DNC 601 --
32 H110110 GANESH S 12-08-2003 1727 MBC/DNC 602 --
33 H109833 NARMADHASRI S 06-08-2003 1731 MBC/DNC 603 --
34 H101284 PRIYA K 29-03-2004 1741 MBC/DNC 605 --
35 H110646 ARUNA T 06-12-2003 1748 MBC/DNC 606 --
36 H104531 SHIVANI K. N 29-05-2004 1749 MBC/DNC 607 --
37 H100882 JYOTHIKA S S 19-10-2004 1750 MBC/DNC 608 --
38 H101543 VASANTHA KUMAR K 06-01-2004 1752 MBC/DNC 609 --
39 H100654 PRIYANKA R 21-05-2004 1753 MBC/DNC 610 --
40 H100156 MITHILA T 21-10-2003 1755 MBC/DNC 611 --
41 H100102 MANIMARAN C 05-09-2003 1756 MBC/DNC 612 --
42 H105934 HEMAMALINI S 27-04-2004 1779 MBC/DNC 616 --
43 H108491 ABINAYASHREE K 15-06-2004 1782 MBC/DNC 618 --
44 H100593 DHINESH KUMAR C 10-06-2004 1784 MBC/DNC 619 --
45 H103385 THAMIZHSELVI S 03-09-2004 1785 MBC/DNC 620 --
46 H104967 KAYATHRI K 29-11-2003 1790 MBC/DNC 622 --
47 H106161 SWETHA T 29-10-2003 1793 MBC/DNC 623 --
48 H111621 DHIVYA D 17-01-2004 1802 MBC/DNC 626 --
49 H105817 SATHIA JOTHY S 04-05-2004 1811 MBC/DNC 628 --
50 H107543 NAVARASU B V 06-05-2004 1813 MBC/DNC 629 --
51 H101409 SANJAY KUMAR M 10-12-2003 1823 MBC/DNC 631 --
52 H103863 HARSINI A 29-03-2004 1824 MBC/DNC 632 --
53 H101006 ABINAYA S 19-05-2004 1842 MBC/DNC 638 --
54 H106746 HARINI S 22-11-2003 1846 MBC/DNC 640 --
55 H112198 DHARANIPRIYA GURUSAMY 14-08-2003 1851 MBC/DNC 642 --
56 H110618 ANUSHA S 28-10-2003 1852 MBC/DNC 643 --
57 H112014 GOPIKA K 28-12-2003 1863 MBC/DNC 649 --
58 H102639 RADHIKASELVI M 27-09-2003 1875 MBC/DNC 654 --
59 H111778 DIVYADHARSHINI S 01-03-2004 1885 MBC/DNC 658 --
60 H101572 VISHVANANDHINI M 28-02-2004 1895 MBC/DNC 660 --
61 H102884 POOVIKA N 02-05-2004 1899 MBC/DNC 664 --
62 H103729 RAJA D 13-12-2003 1906 MBC/DNC 667 --
63 H105449 SANDHIYA P 14-01-2004 1916 MBC/DNC 670 --
64 H112680 HARINI G 15-11-2003 1917 MBC/DNC 671 --
65 H112452 GOKUL S 09-09-2003 1923 MBC/DNC 672 --
66 H107669 VIGNESH V J 15-10-2003 1956 MBC/DNC 680 --
67 H105002 ARULJOTHI J 06-04-2004 1960 MBC/DNC 682 --
68 H106180 BHARATHI P 02-11-2003 1963 MBC/DNC 683 --
69 H108763 SINDHU S 13-01-2004 1973 MBC/DNC 686 --
70 H103390 ARTHI R 06-10-2003 1980 MBC/DNC 689 --
71 H105479 HARINI P 11-12-2003 1981 MBC/DNC 690 --
72 H104405 KEERTHANA K 19-01-2004 1987 MBC/DNC 693 --
73 H103732 SUBASHINI R 15-03-2004 1988 MBC/DNC 694 --
74 H106554 KAVIYA M 23-01-2004 1989 MBC/DNC 695 --
75 H105719 AAKASHRAJ G 20-08-2003 1995 MBC/DNC 699 --
76 H100724 SIVARANJANI S 18-09-2004 1999 MBC/DNC 700 --
77 H105699 SOBIKA R 16-04-2004 2002 MBC/DNC 702 --
78 H104305 VASUDEVAN S 30-06-2004 2004 MBC/DNC 703 --
79 H103478 SUDARVIZHI B 02-03-2004 2008 MBC/DNC 704 --
80 H105336 BAVAPRIYAN K 01-05-2004 2011 MBC/DNC 706 --
81 H102971 RUBINI A 18-04-2003 2012 MBC/DNC 707 --
82 H101921 ABINAYA E 06-01-2004 2013 MBC/DNC 708 --
83 H102768 ELAIYARASU E 01-07-2004 2016 MBC/DNC 709 --
84 H110569 KARTHIK RAJA P 29-02-2004 2019 MBC/DNC 711 --
85 H109766 RANJITHKUMAR T 21-08-2004 2024 MBC/DNC 714 --
86 H112746 CHATHRITHAA K G 10-10-2003 2038 MBC/DNC 717 --
87 H107889 DHIVYA M 12-07-2003 2040 MBC/DNC 718 --
88 H109129 BHAVANA G 02-10-2003 2044 MBC/DNC 720 --
89 H105218 KIRUTHIKA K 20-02-2004 2051 MBC/DNC 722 --
90 H101640 MONIKA S 06-03-2004 2055 MBC/DNC 723 --
91 H103827 KEERTHANA S 13-08-2003 2057 MBC/DNC 725 --
92 H101671 DHANUSHREE T 16-01-2004 2064 MBC/DNC 728 --
93 H102786 VISHWANATH V 07-04-2003 2073 MBC/DNC 731 --
94 H100484 MALINI V 30-06-2004 2082 MBC/DNC 734 --
95 H105217 ABINAYA T 09-01-2004 2088 MBC/DNC 735 --
96 H101289 ARUNBALAJI P R 14-07-2004 2090 MBC/DNC 736 --
97 H103598 NAVANEETHAN JAVAGAR 24-07-2004 2096 MBC/DNC 738 --
98 H111043 POONGODI P 10-12-2002 2099 MBC/DNC 741 --
99 H102174 MADUMIDHA C 05-02-2004 2101 MBC/DNC 742 --
100 H105826 ASIKA T 02-12-2003 2104 MBC/DNC 744 --
101 H106487 KAVINPRASATH C 19-09-2003 2105 MBC/DNC 745 --
102 H105574 KRISHNARAJ A 17-09-2003 2108 MBC/DNC 746 --
103 H107007 ASHA R 10-04-2004 2119 MBC/DNC 749 --
104 H104196 ABIVARSHAN K S 18-12-2003 2131 MBC/DNC 753 --
105 H110947 JEEVITHA D 10-08-2003 2138 MBC/DNC 756 --
106 H104316 DHARANI R 06-12-2003 2139 MBC/DNC 757 --
107 H109789 SARANYA S 12-06-2004 2141 MBC/DNC 759 --
108 H104426 NITHYASHREE S 21-12-2003 2151 MBC/DNC 761 --
109 H105312 TAMILARASAN S 14-06-2004 2152 MBC/DNC 762 --
110 H109144 SANGEETHA V 09-07-2004 2159 MBC/DNC 765 --
111 H109634 PRAVIN M 04-04-2004 2161 MBC/DNC 766 --
112 H101182 VINOTHA B 26-10-2003 2180 MBC/DNC 771 --
113 H107325 MOHANA PRIYA B 09-02-2004 2182 MBC/DNC 773 --
114 H106135 OVIYA E 09-02-2004 2184 MBC/DNC 774 --
115 H104893 JAYASHANKARI K 15-06-2003 2191 MBC/DNC 778 --
116 H101112 HARINI S 23-05-2004 2192 MBC/DNC 779 --
117 H101495 RAMANAN R 04-11-2003 2214 MBC/DNC 783 --
118 H104869 ABIRAMI R 09-06-2004 2222 MBC/DNC 786 --
119 H106293 SANTHOSH P 17-10-2004 2233 MBC/DNC 789 --
120 H102703 NAVANEETHAKRISHNAN S 04-10-2003 2234 MBC/DNC 790 --
121 H104700 NIROSHA S A 19-04-2003 2238 MBC/DNC 792 --
122 H103929 KAVISHRI K 16-07-2004 2257 MBC/DNC 797 --
123 H101988 KEERTHANA S 23-07-2003 2261 MBC/DNC 799 --
124 H101116 KALANITHI E 06-10-2003 2262 MBC/DNC 800 --
125 H108717 SAHITHYA S 11-08-2003 2274 MBC/DNC 804 --
126 H103251 SWATHI L 18-09-2003 2279 MBC/DNC 805 --
127 H100487 S.SENTHAMIZHSELVI S 07-11-2003 2284 MBC/DNC 806 --
128 H106053 POORNIMA K 23-07-2004 2303 MBC/DNC 817 --
129 H105667 THAMIZHARUVI M 23-05-2004 2311 MBC/DNC 819 --
130 H110974 PRIYA RAM A 09-09-2004 2312 MBC/DNC 820 --
131 H105276 MONISHA S 20-10-2004 2316 MBC/DNC 821 --
132 H106260 YASHWANTHKUMAR D P 04-09-2003 2318 MBC/DNC 823 --
133 H100740 MUKILAN M 19-11-2003 2322 MBC/DNC 826 --
134 H106433 GAYATHIRI R 22-01-2004 2332 MBC/DNC 829 --
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H108724 SUNANDHAI K 03-11-2003 2042 SC 218 --
2 H107890 JAISINGH E 05-01-2003 2066 SC 221 --
3 H108041 SUSMARANJANI M 01-01-2004 2071 SC 224 --
4 H107042 HAMSAVENI G S 11-12-2003 2107 SC 228 --
5 H103541 ABARNA A 26-05-2004 2118 SC 230 --
6 H105331 DEEPIKA J 24-06-2004 2143 SC 232 --
7 H101924 KAYALVIZHI B 06-04-2004 2145 SC 233 --
8 H107380 LISHA R 24-03-2004 2154 SC 235 --
9 H100828 THIYAKESH SK 05-05-2004 2156 SC 236 --
10 H106799 ARTHI A 22-02-2004 2160 SC 237 --
11 H112061 MUTHAMILSELVI M 27-12-2002 2165 SC 238 --
12 H110666 BALAGURU S 29-09-2003 2185 SC 239 --
13 H101309 DHANASEVAKAR A 02-12-2003 2217 SC 242 --
14 H106300 HARINI C 15-11-2003 2239 SC 244 --
15 H110026 KAVITHA R 24-08-2003 2249 SC 245 --
16 H109527 REENA S 26-06-2004 2252 SC 246 --
17 H104413 SARAN P 31-08-2003 2306 SC 251 --
18 H104514 PRAVEEN P 27-03-2004 2324 SC 253 --
19 H100225 KASANTHAMANI M 23-06-2001 2350 SC 255 --
Sl.No. Appl.No. Name DOB Rank Community Comm.Rank Payment
1 H112352 JEEVASRIMATHI M 04-10-2003 3395 SCA 44 --
2 H101486 SURYAPRAKASH V 20-10-2003 3657 SCA 47 --
3 H109631 MAANASHA T 20-03-2004 3807 SCA 49 --
4 H102893 DHARSHINI R 04-06-2004 3890 SCA 52 --
5 H100163 KARTHIKEYAN K 26-07-2003 4078 SCA 54 --
6 H111430 VASUDEVAN C 16-06-2004 4152 SCA 56 --